Andra öppettider för Mottaget i sommar

Från och med den 1 juni till den 31 augusti har Mottaget öppet klockan 9-11 måndag-fredag.

Till socialtjänstens mottagning vänder du dig för att ansöka om insatser, få vägledning eller göra anmälningar. Det kan handla om att ansöka om hemtjänst, bistånd eller oro över barn som far illa.