Näringslivsstrategi

Hörby kommuns näringslivsstrategi som tagits fram gemensamt av representanter för näringslivet, företagarföreningarna, politiker och tjänstemän.

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd

Syftet med strategin är att ge riktlinjer och prioriteringar för hur Hörby kommun ska arbeta med att skapa ett gott företagsklimat och förenkla för företagen. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Hörby kommun.

Företagen ska trivas i Hörby. De ska känna att de arbetar tillsammans med kommunen och att de får det stöd de behöver. Näringslivsstrategin gäller för kommunens samtliga verksamheter. I Hörby ska näringslivet ha ett reellt inflytande och en närhet till kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.