Utmaningsrätt

Om du som företagare vill driva en verksamhet åt Hörby kommun på entreprenad, har du rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kallas för utmaningsrätt.

Det innebär att en företagare som anser sig kunna utföra en kommunal verksamhet bättre och billigare är välkommen att lämna in ett förslag.

Sedan överväger kommunen om, och i vilken form, en upphandling eller annan konkurrensutsättning kan göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.