Stattena, industritomter

Nu finns det möjlighet att lämna in intresseanmälan på ledig verksamhetsmark i Hörby. Samtliga markområden omfattas av detaljplan och är lokaliserade i närheten av E22:an.

verksamhetsmark till försäljning utmarkerat på karta

Område A

Område A ligger direkt öster om väg 13 och utgör del av fastigheten Hörby 45:1 med en ungefärlig areal om 4 570 kvm. Markområdet omfattas av detaljplan från 1971, 12-HÖR-879, som medger byggnation av bensinstation med en högsta byggnadshöjd om 4,5 meter.

Område B

Markområde B, fastigheten Vretaholm 1, har en areal om 8 858 kvm. För fastigheten gäller detaljplan 1266-P02/114, Industriparken, från 2002. Detaljplanen medger användningen industri och kontor.

Område C

Markområde C utgör del av fastigheten Hörby 43:47 med en ungefärlig areal om 22 180 kvm. För fastigheten gäller detaljplan 1266-P02/114, Industriparken, från 2002. Detaljplanen medger användningen industri och kontor.

Område D – Reserverad genom avtal

Fastigheten Ulvsunda 1 har en areal om 11 404 kvm och omfattas av detaljplan 1266-P07/163, Norra delen av industriparken i Hörby, från 2007. Detaljplanen medger byggnation för småindustri, service och handel med skrymmande varor, med en största utnyttjandegrad om 50 % av fastighetsarean samt högsta byggnadshöjd om 8 meter.

Område E – Reserverad genom avtal

Fastigheten Örbyhus 1 har en areal om 11 365 kvm och omfattas av detaljplan 1266-P07/163, Norra delen av industriparken i Hörby, från 2007. Detaljplanen medger byggnation för Bilservice, bensinstation och restaurang, med en största utnyttjandegrad om 50 % av fastighetsarean samt högsta byggnadshöjd om 6 meter.

Område F

I nära anslutning till trafikplats Hörby norra, E22:an, ligger fastigheten Björneberg 1 med en areal om 54 142 kvm. Fastigheten omfattas av detaljplan 1266-P2021/2, DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖRBY 43:47, STAVRÖD, från 2021. Detaljplanen medger byggnation för industriändamål med största byggnadsarea om 45 % av fastighetsarean och högsta nockhöjd om 14 meter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?