Tidsbegränsat bygglov

Om du ska bygga något som du vet bara ska användas under en begränsad period kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov beviljas för totalt högst 15 år.

Ett bygge med tidsbegränsat bygglov måste uppfylla något av kraven som behövs för bygglov, men inte alla. Det begränsade bygglovet kan till exempel användas för att få använda en bostad som förskola under en viss tid.

Giltighetstid

Du kan beviljas ett tidsbegränsat bygglov i högst 10 år från den första ansökan. Innan tiden har gått ut kan du ansöka om förlängning. Du kan få förlängning med högst 5 år i taget, vilket betyder att du kan ha ett tidsbegränsat bygglov i totalt högst 15 år.

Ta bort bygget i tid

Du måste ta bort allt som du har byggt med stöd av ett tidsbegränsat bygglov innan bygglovet går ut. Redan när du ansöker om ett tidsbegränsat bygglov bör du skriva varför det bara behövs under begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Sedan har du som byggherre ansvar för att avvecklingen görs i tid och att bygget tas bort. I övrigt ska du lämna in samma handlingar som när du söker vanligt bygglov för åtgärder.

Om du inte tar bort ett tidsbegränsat bygge innan bygglovet gått ut, klassas det som ett svartbygge eller ett olovligt bygge. Då är kommunen skyldig att ingripa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.