Hörby salen

Kommunfullmäktige 28 oktober

Hörbys kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 oktober kl 18.00 i Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4 i Hörby.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten är välkommen som åhörare.

Följande ärenden behandlas:

  1. Upprop
  2. Val av justeringspersoner
  3. Sammanträdets kungörande
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Information från kommunstyrelsens ordförande
  6. Delårsrapport II 2019-08-31 Hörby kommun
  7. VA-taxa 2020 Hörby kommun
  8. Riktlinjer för delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning
  9. Arkivreglemente
  10. Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) angående tillköp av trafik från Skånetrafiken för sommaren/hösten 2019
  11. Besvarande av motion från Stefan Borg (SD) gällande integrationsplikt för nyanlända
  12. Komplettering av taxa enligt plan- och bygglagen
  13. Socialnämndens reglemente
  14. Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2020
  15. Besvarande av fråga till kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) om tillköp av närtrafikturer på landsbygden
  16. Frågor
  17. Interpellationer
  18. Avsägelser
  19. Valärenden
  20. Meddelanden

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, från och med den 18 oktober 2019.

  Johan Ohlin

  Kommunfullmäktiges ordförande

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.