Karta över området Norra Stattena

Ledig mark för flerbostadshus

Det finns goda möjligheter att bygga flerbostadshus i Hörby tätort. Just nu finns det mark tillgänglig vid Stattena Norra. Det är ett bra läge nära till service och kommunikationer.

Hörby kommun kommer under tidig höst 2019 att gå ut med prospekt om området och möjlighet för privata aktörer att lämna anbud för markanvisningsavtal för området.

Området är utmärkt med B på kartan.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om möjligheterna att bygga flerbostadshus i Hörby kommun.

Från augusti når du kommunens mark- och exploateringsingenjör på telefon 0415-37 83 09.

Här kan du läsa mer om lediga tomter i Hörby kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.