Elev prövar hjälm från räddningstjänsten

Prao – en dörröppnare till arbetslivet

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden.

Prao väcker nyfikenhet och får unga att växa, ta ansvar och egna initiativ. Det bidrar i sin tur till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun genom att motivera till olika typer av karriärvägar.

Investera i framtiden

Praoplatsen är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet. Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare.

Vill du vara med och göra skillnad? Registrera ditt företag på samverka.nu idag

I höst har årskurs 9 på Frostaskolan sin prao vecka 43. Georgshillsskolan har sin vecka 46.
Till våren 2022 har årskurs 8 på Georgshillsskolan prao under vecka 12 och Frostaskolan v 17.
Prao är numera en del av läroplanen och obligatorisk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.