Familjefrid

Är du utsatt för våld av en partner, familjemedlem eller annan närstående? Är du eller har du blivit hotad? Riskerar du att bli bortgift? Vågar du inte längre bo kvar i din bostad?

Familjefrid vänder sig till dig som på olika sätt utsätts för våld eller andra former av kränkningar i nära relation. Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och kränkningar. Du har rätt att bemötas med respekt.

Vad är våld och kränkningar?

Det kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller underförstått hot. Här kan du läsa mer om vad våld och andra kränkningar är.

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med

  • fem fria råd- och stödsamtal, som inte journalförs
  • skyddat eller tillfälligt boende
  • ekonomisk hjälp
  • stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill. Vid akut fara, ring alltid 112! 

Utanför kontorstid kan du kontakta Sociala jouren vars uppgifter finns här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.