Koordinator för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Är du förälder till ett barn under 18 år med funktionsnedsättning?
Upplever du att du får ta ett stort ansvar för samordningen av det stöd som ditt barn behöver?
Då har du möjlighet att få stöd och hjälp från Hörby kommuns koordinator.

Ibland kan det kännas som en stor belastning och en tidsödande uppgift att söka information, samordna insatser och hålla kontakt med olika verksamheter och myndigheter. Hörby kommun erbjuder därför koordinatorstöd till föräldrar med barn och ungdomar under 18 år med funktionsnedsättning.

Vad kan en koordinator göra?

  • Koordinatorn kan vara en länk och koordinera samhällets stöd och insatser utifrån dig och din familjs behov.
  • Koordinatorn har tystnadsplikt men är ingen myndighetsperson.
  • Det är ett individuellt riktat föräldrastöd och är kostnadsfri.

Kontakt

Om du vill veta mer eller är intresserad av hjälp eller stöd är du varmt välkommen att kontakta Hörby kommuns koordinator:

Katarina Dexe, koordinator
Telefon: 0415-37 85 57
E-post: koordinator@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.