Koordinator för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från kommunens koordinator.

Ibland kan det kännas som en stor belastning och en tidsödande uppgift att söka information, samordna insatser och hålla kontakt med olika verksamheter och myndigheter.

Hörby kommun erbjuder därför koordinatorstöd till föräldrar med barn och ungdomar under 18 år med funktionsnedsättning.

  • Koordinatorn kan vara en länk och koordinera samhällets stöd och insatser utifrån dig och din familjs behov.
  • Koordinatorn har tystnadsplikt men är ingen myndighetsperson.
  • Det är ett individuellt riktat föräldrastöd och är kostnadsfri.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.