Vad gör jag om jag får avslag?

Om du får avslag på din ansökan om hjälp, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

I det skriftliga beslutet som du får kan du läsa hur du gör för att överklaga. Socialsekreteraren kan hjälpa dig att överklaga om du vill.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till socialnämnden inom tre veckor från dagen när du fått del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det inte prövas.

Skriv i brevet vilket beslut som du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutets ärenderubrik och öppnandedatum. Beskriv också vilken ändring du önskar.

Skicka brevet till

Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby

Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Skåne för prövning. Det innebär ingen kostnad för dig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.