Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du inte studerar eller arbetar och är i åldern när de flesta gör det, kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för dig som har en funktionsnedsättning. Den riktar sig också till dig som har fått en omfattande hjärnskada i vuxen ålder.

Här får du en intressant och en innehållsrik dag. Vi kan erbjuda stimulans, struktur och en meningsfull tillvaro. Det bidrar till att du utvecklas och blir delaktig i samhället.

Olika aktiviteter

Arbetet i daglig verksamhet anpassas efter vad var och en har för behov och intressen. Aktiviteterna består bland annat av sinnes-, kropps- och naturupplevelser, hantverksarbete och sociala aktiviteter.

Nedan kan du läsa mer om olika dagliga verksamheter, samhällsintegrerande verksamhet och Måndagsklubben som vänder sig till dig som fyllt 19 år, och som håller till på Aktivitetshuset.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.