LSS och LASS, stöd och service

Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, finns till för att du som lever med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, med fritidssysselsättningar, en smidig vardag och livskvalitet.

Allt stöd enligt LSS prövas av kommunens handläggare, och för att få del av insatserna måste du tillhöra de tre grupper som har rätt till insatserna enligt lagen. Här kan du läsa mer om stöd genom SoL och LSS.

Du gör ansökan om stöd enligt LSS med den här blanketten: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.