Brottsförebyggande arbete

För att minska brottsligheten och öka tryggheten behöver brott utredas, gärningsmän åtalas och brottsoffer få stöd. Men vi behöver också förebygga så många brott som möjligt, och då behövs insatser från hela samhället.

Eftersom brottsligheten har så många olika orsaker måste åtgärderna anpassas efter olika omständigheter. I Hörby kommun arbetar vi brottsförebyggande på flera olika nivåer.

Övergripande

Trygghetsrådet arbetar med övergripande frågor för att skapa skapa en tryggare kommun. Rådet är ett samarbete mellan de olika nämnderna i kommunen och polisen.

Inom socialförvaltningen

Fältgruppen

Gruppen arbetar med både främjande och förebyggande arbete, bland annat kring brottslighet. Målet är att skapa en trygg miljö för unga i Hörby att växa upp i. Fältgruppen rör sig bland annat ute i samhället där unga befinner sig, och har ett nära samarbete med polisen, skolan och Aktivitetshuset.

Här kan du läsa mer om fältgruppen.

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan gärningspersonen och den som utsatts för brott. Syftet med medlingsmötet är bland annat att den brottsutsatte ska känna sig bättre till mods när hen fått svar på sina frågor. Medling brukar också vara positivt för gärningspersonen, eftersom risken att återfalla i brott minskar om hen får möta personen hen utsatt för brott.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.