Folkhälsoarbete

Det hälsofrämjande arbetet är viktigt för oss i Hörby kommun. Här kan du läsa mer om aktiviteter och projekt som vi har för att människor ska må bra.

Barn och unga

Vi som arbetar med barn och ungas hälsa samverkar tillsammans med andra aktörer i kommunen. Målet med arbetet är att vi tillsammans ska finnas där för dem och kontinuerligt arbeta förebyggande kring frågor som psykisk/fysisk hälsa, missbruk, utanförskap och kriminalitet där samtliga aktörer hjälps åt.

Några av våra projekt och aktiviteter:

 • Öckeröprojektet – varje höst gör våra högstadieelever en drogvaneundersökning som ger oss i kommunen en fingervisning kring vilka frågor som är aktuella att arbeta med. Dessa resultat ges även till elevernas föräldrar för att vi gemensamt ska jobba emot tobak, alkohol och droger
 • Starka killar –  tillsammans med Friskis & Svettis och Skåneidrotten
 • Lägerverksamhet tillsammans med kyrkan och aktivitetshuset
 • 7ans läger tillsammans med kommunens skolor
 • Uppsökande verksamhet på skolor, kväll och helg

Här kan du läsa mer om fältgruppen

Sommarlovsentreprenörerna

Näringslivet och samordnare för barn och unga anordnar tillsammans det populära programmet Sommarlovsentreprenörerna, där ungdomar blir företagare under sommarlovet. Målet med vårt arbete är att vi tillsammans ska finnas där för dem och kontinuerligt arbeta förebyggande kring frågor som psykisk/fysisk hälsa, missbruk, utanförskap och kriminalitet där samtliga aktörer hjälps åt.

Förebyggande aktiviteter för dig som är äldre

 • Förebyggande hembesök för att förebygga fallolyckor och upptäcka risker i hemmet, och en genomgång av hälsan.
 • Fysisk aktivitet för dig som är över 75 år, som bekostas av kommunen.
 • Hem till gården: äldre som bor i kommunen får tillsammans med kommunpersonal besöka en gård och utföra gårdsaktiviter som förr i tiden.
 • Vänskapscafé där äldre och även andra möts över en kopp kaffe i sällskap av kommunens väntjänstsamordnare.
 • Handarbetscafé i ABF:s lokaler, där äldre och andra kan träffas och sticka eller virka och fika.
 • Promenadgrupper.
 • Qi gong-grupper.
 • Bussresor till olika utflyktsmål.

Hälsofrämjande arbetsplatser

En stor del av den vuxna befolkningen spenderar en stor del av sin tid på arbetet, och därför är arbetsplatsen en viktig plats att lägga resurser på för att främja hälsan och minska stress. Därför har kommunen börjat utbilda hälsoinspiratörer på vissa arbetsplatser inom kommunens verksamheter. Att ha en hälsoinspiratör som ordnar olika aktiviteter för kollegorna är ett steg på vägen mot friskare arbetsplatser.

Telefonvän

Det är inte ovanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor när livet känns osäkert och du kanske känner dig isolerad.

Därför erbjuder Hörby kommun insatsen TelefonvänMed en telefonvän får du någon att prata med en stund med. Ni kan pratat om allt, till exempel om vad det blir för mat eller gamla minnen.

Att prata med någon kan vara avlastande och känslan av att vara ensam bli mer hanterbar.

Du som önskar en telefonvän kan ringa till kommunens kontaktperson. Du hittar numret i kontaktrutan nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.