Information om coronaviruset och covid-19

Information om coronaviruset och covid-19

Här kan du läsa mer om det pågående virusutbrottet och var du ska vända dig i olika frågor.

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset heter covid-19. WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Hög ålder är den främsta riskfaktorn och utgör därmed en riskgrupp.

Hörby kommun följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Begränsa dina sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen och även i Sverige. Därför behövs det ytterligare åtgärder för att bromsa spridningstakten och skydda de mest utsatta från att bli smittade, enligt Folkhälsomyndigheten.

Det innebär bland annat att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du inte träffa gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt – och definitivt inte om du själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Stanna hemma om du är sjuk

Det viktigaste är fortsatt att den som är sjuk alltid ska stanna hemma och då undvika nära kontakter med andra människor. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Om du inte är sjuk eller inte har allvarliga symptom på att du drabbats av viruset besök hemsidan 1177 Vårdguiden eller ring 113 13 för allmän information och rådgivning om Covid-19.

Så kan du förebygga smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån bör rekommendera detta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.