God man, förvaltare, förmyndare

Den som behöver hjälp att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård, kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

En god man och en förvaltare har liknande uppgifter. Skillnaden är att en förvaltare, inom ramen för sitt uppdrag, har rätt att göra vissa saker, till exempel ingå avtal eller sälja en fastighet, i ditt namn utan ditt godkännande. Föräldrar är sina barns förmyndare och företrädare när det gäller ekonomiska frågor.

Hörby och Höör har en gemensam överförmyndarnämnd som granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares arbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.