Efter sjukhusvistelsen – Trygg hemgång

När du har varit inlagd på sjukhuset och är i behov av hjälp i samband med att du ska återvända hem, hålls ett planeringsmöte tillsammans med kommunens Trygg hemgångs-team. Mötet sker hemma hos dig när du kommer hem och om du önskar får gärna anhöriga delta.

Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt socialsekreterare.
Under mötet utgår vi från din situation just nu och diskuterar vilket behov av hjälp och stöd du har för att klara dig i hemmet. Huvudfokus är att möjliggöra rehabilitering och skapa trygghet i hemmet.
Trygg hemgång ger hjälp och stöd i upp till tre veckor från det att du kommer hem från sjukhuset. En gemensam uppföljning av ditt hjälp-, stöd och rehabiliteringsbehov görs tillsammans med dig några dagar innan biståndet går ut, för att se om vidare stöd behövs av ordinarie hemtjänstgrupp.

Undersköterskorna i Trygg hemgång arbetar alla dagar mellan kl. 7-22. Legitimerad personal arbetar vardagar 7-16.30.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.