Tillgänglighet

Du och alla andra ska kunna vara delaktiga i samhället. Om du har nedsatt förmåga av något slag ska du ändå kunna ta dig till dina vänner och göra dina ärenden.

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. På allmänna och offentliga platser finns det tyvärr ofta hinder för både rörelsehindrade och personer som har svårt att orientera sig. Det kan vara nivåskillnader, markbeläggningar, trottoarkanter och annat som gör det svårt för en rörelsehindrad person att ta sig fram. Det kan också vara saker som gör det svårt för den som har problem med orienteringen, som dålig skyltning. Men oavsett funktionsförmåga och vilket hinder det handlar om, har alla nytta av att hindren justeras så att det blir enklare att ta sig fram.

Du och alla andra ska också kunna ta del av kommunens information och tjänster. Det handlar både om att det ska vara enkelt för alla att röra sig i våra byggnader och ute på gator och torg, och om att vår information, webb och våra verksamheter ska vara tillgängliga.

Fastighetsägarens ansvar

Om hindren är lätta att avhjälpa är det fastighetsägaren som ska åtgärda dem. Det kan handla om felaktiga eller bristande skyltar, nivåskillnader eller inredning som är felplacerad.

Här är några exempel på lokaler och platser som ska vara tillgänglighetsanpassade:

  • sjukhus
  • buss- och tågstationer
  • affärer
  • restauranger
  • parker.

Hör av dig till oss

Har du själv märkt att det finns platser som har bristande skyltar, nivåskillnader eller något annat som kräver en enklare åtgärd? Anmäl felet här, så att vi vet vilka åtgärder som behövs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.