Tillgänglighet

Alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Oavsett funktionshinder ska du kunna använda samhällets funktioner och göra dina ärenden.

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga.

Alla ska kunna ta del av kommunens information och tjänster. Det handlar både om att det ska vara enkelt för alla att röra sig i våra byggnader och ute på gator och torg, och om att vår information, webb och våra verksamheter ska vara tillgängliga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.