Kristeam och krishantering

Om en kris eller stor svår händelse skulle inträffa kan en krisledningsstab upprättas. Då kopplas specialister inom olika fackområden in.

POSOM-gruppen kan gå in och stödja drabbade eller anhöriga i händelse av kris. POSOM står för ”psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer”. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för POSOM-gruppen.

Gruppen kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller socialchef.

POSOM-gruppens uppdrag

POSOM-gruppen ska fungera som ett stöd åt drabbade och anhöriga. Gruppen kan också upprätta informations- och stödcentrum och samverka med de organisationer som är berörda.

Gruppen tar hand om drabbade människor under det första akuta skedet, och förebygger psykisk ohälsa på lång sikt. Det kan handla om att finnas där och ge värme och medmänskligt stöd, hjälpa till att lösa praktiska problem, ha avlastande samtal eller se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning får rätt hjälp.

I POSOM-gruppen i Hörby ingår representanter från bland annat socialförvaltningen, räddningstjänsten, Svenska Kyrkan, vårdcentral, Polisen och kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen. Andra organisationer kan också knytas till gruppen om det behövs.

När gruppen inte är aktiv finns hjälp och stöd att få hos sociala jouren eller Familjefrid. I nödsituationer eller vid pågående brott, ring alltid 112.

Landstingets stödgrupper

Det finns också en motsvarighet till kommunens POSOM-grupp, psykisk katastrofledningsgrupp PKL. Den ingår i Region Skånes verksamhet och består av psykologer, psykiatriker och kuratorer. Precis som POSOM-gruppen finns PKL till för att ge krisstöd vid stora samhällshändelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.