Utbildningar

Räddningstjänsten finns till för att rycka ut vid olyckor, men också för att förhindra att olyckor sker från början. Därför håller räddningstjänsten utbildningar i brandskydd och första hjälpen.

Att ge utbildning för att förebygga olyckor är en viktig del av räddningstjänstens verksamhet. Vi vill att du som bor i Hörby blir medveten om risker, hur du kan skydda dig och hur du kan begränsa konsekvenserna vid en olycka.

Instruktörerna är yrkesverksamma brandmän, brandmästare och brandingenjörer med lång erfarenhet. Utbildningarna är i första hand anpassade till företag, vård och omsorg, skolor och andra myndigheter, och vi anpassar utbildningarna utifrån verksamheten och de risker som finns på just er arbetsplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.