Inför Hörby Marknad

Välkommen med din anmälan som knalle på Hörby Marknad.

Bokning

Hörby marknad är ansluten till Chartbooker Fair System (CFS), där du bokar dina platser.

Så här anmäler du dig som försäljare på marknaden: Gå in på www.chartbooker.se alternativt www.chartbooking.com och leta upp Hörby marknad 2022:

Om du har ett konto sedan tidigare, gå direkt vidare till steg 3.

 1. Efter att du har valt språk får du upp en inloggningsruta. Välj “Skapa konto”. Fyll i
  formulären noga och klicka ”spara”.
 2. Ett aktiveringsmail skickas automatiskt till din e-post. Du måste klicka på länken i
  aktiveringsmailet för att kunna använda ditt konto. När du har aktiverat ditt konto kommer du
  automatiskt att länkas till marknaden du var inne på.
 3. Logga in och välj “Gå till karta”. Klicka på en ledig plats du önskar och välj “Ansök om
  plats”. Om kartan är dold: klicka “Ansök”.
 4. Fyll i din anmälan och avvakta beslut från arrangören.

Det är vi som marknadsarrangör som bestämmer era platser, inte Chartbooker.

Platser

 • Platserna är 3 x 3 meter
 • Det finns ett begränsat antal platser där du får tillgång till en bilplats intill. utställarplatsen (Denna information finns på platserna och inget du kan anmäla i efterhand).
 • El ingår i platsen och behöver endast anmälas om din verksamhet kräver 3-fas.

Marknadskontoret

Marknadskontoret nås på mejl: horby.marknad@horby.se eller på telefon 0415-37 82 49 / 0415-87 84 55.

Avgifter och betalning

Priserna gäller för två dagar under Hörby marknad 2022

Matvagnar

 • Matvagn Nya torg: 7 000 kr
 • Matvagn Bollhusgatan: 6 000 kr
 • Marknadsområde 6*3 meter: 5 000 kr
 • Marknadsområde 9*3 meter: 6 000 kr
 • Matvagn med uteservering: 9 000 kr
 • Övrig förtäring (tillagning): 3 500 krMarknadsplatser
 • 3 meter marknadsplats (knallar/försäljare): 750 kr
 • 3 meter marknadsplats (förening/ideella org.): 300 kr
 • 3 meter marknadsplats Gamla Torg: 650 kr
 • Bil bakom: 150 kr

Sen anmälan

Sen anmälan det vill säga från en vecka innan marknadens första dag fram till sista minuten, tillkommer ett tillägg på 300 kr per tre meter på marknadsområde A + B samt 1 000 kr för matvagnar.

Endagsplats

Under Hörby marknad säljs inga endagsplatser, men i mån av plats kan ni välja att komma en dag till sista minuten priset 850 kr per tre meter.

Fakturering

Fakturan skickas ut efter att försäljaren/knallen har godkänt sin platsansökan och har alltid sista betalningsdag den 31 maj. Fakturan kan med fördel betalas tidigare och till fakturan bifogas regler för marknaden. När du som försäljare erhållit faktura på beställd plats har du tio dagars bestridningsrätt, från fakturadatum. Om fakturan inte bestrids är försäljaren skyldig att betala utfärdad faktura på sökt och reserverad plats. När du som försäljare betalar fakturan så godkänner du de regler och avtal som tecknats av Hörby marknad och ett juridiskt samarbetsavtal har upprättats och kan inte brytas utan att båda parter är överens om detta. De försäljare som ansöker om plats senare än 30 dagar före första marknadsdagen ska själva kontakta Hörby marknad om vad som gäller angående betalning, försäljningsplatsen och liknande.

Återbetalning av platshyra

Om försäljaren inte har intagit sin plats senast kl.10.00 första marknadsdagen, och inte heller har meddelat besked om senare ankomst, har Hörby marknad rätt att sälja platsen till annan försäljare. Återbetalning av platshyra sker inte i sådant fall, med mindre än giltigt förfall, såsom sjukdom eller motorhaveri.

Giltigt förfall som sjukdom styrks med läkarintyg. Motorhaveri eller dylikt styrks t ex med kvitto från den verkstad som utfört reparationsarbetet. Arrangören har dock rätt att, trots giltigt förfall, ta ut en kostnad för administration, bokad el eller vatten som dras av platshyran innan återbetalning.

Om försäljaren avbokar sin platshyra minst 30 dagar före första marknadsdagen återbetalas hela inbetalda platshyran, dock kommer Hörby marknad ta ut en avgift om 50 kr för administration. Återbetalning av platshyra minst 2 veckor före första marknadsdagen återbetalas 50 % av inbetalda platshyran. Är ej platshyran betald av försäljaren skall denne betala 50% av platshyran.

 • All avbeställning av försäljningsplats och el skall göras till Hörby marknads kansli.
  Kontakt: e-post: horby.marknad@horby.se telefon: 0415-37 82 49 / 0415-37 84 55

Övrig information

Eventuella restplatser säljs den första marknadsdagen från klockan 11.00 vid Marknadskontoret i Ernst Ahlgrensparken. Vi har inget kösystem, utan restplatserna fördelas utifrån det sortiment som passar bäst på den lediga platsen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?