Höjd- och sidoröjning av träd och buskar i kommunen

Vecka 44 kommer kommunen påbörja höjd- och sidoröjning av träd och buskar på kommunens allmänna vägar samt gång- och cykelvägar. Arbetet förväntas pågå i 5 veckor.