Tillgänglighetsredogörelse

Det här dokumentet beskriver hur Hörby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hörby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Via formuläret ”Fick du hjälp av informationen på sidan?”, i slutet på varje innehållssida. Klicka på Nej och skriv en kommentar som gör tydligt vad som inte är tillgängligt.
 • skicka e-post till kommunikation@horby.se
 • ring 0415–37 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Lagen säger att webbplatsen ska uppfylla nivå AA i standarden  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

 • Vissa länkar är inte markerade så att användare förstår att de är länkar
 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren

Problem vid användning utan synförmåga

 • Information om att en länk öppnas i nytt fönster
  Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att länken öppnas i nytt fönster.
 • Dokument
  Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Det saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • Video
  Vi har enstaka videoklipp som publicerats på våra webbplatser före 23 september 2020 som saknar textning, de allra flesta saknar syntolkning. Alla nyproducerade filmer som publiceras ska textas. Men att syntolka våra filmer är oskäligt betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av materialet innebär.
 • Bilder
  Det saknas alt-texter på vissa bilder, exempelvis i evenemangskalendern. I nuläget har vi ingen teknisk lösning på problemet men arbetar på att hitta det.
 • Rubrikordning
  I vissa delar på webbplatsens innehåll följs inte rubrikstrukturen. I sidfoten på sidan är rubriknivåerna satta till fel rubriknivå vilket kan göra att användare inte förstår var informationstexten slutar.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Färgkonstrast
  Vissa delar av våra webbsidor och e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Användning utan hörsel

 • Video
  Vi har enstaka videoklipp som saknar textning. Alla nyproducerade videoklipp textas.

Användning med nedsatt hörsel

Inga brister.

Webbsändningar av kommunfullmäktige

Hörby kommun direktsänder webb-tv från kommunfullmäktiges alla sammanträden. Sändningarna sänds via Öppna kanalen Kronoberg där användare kan ta del av sändningar i efterhand. Enligt lagen tillgänglighet till digital offentlig service ska webbsändningar som sparas längre än 14 dagar textas och syntolkas inom 14 dagar från och med den 23 september 2020. Webbsändningarna textas i realtid.

Att syntolka våra filmer är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av sparade webbsändningar av kommunfullmäktige innebär.

Oskäligt betungande anpassning

Hörby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Integrerade system till webbplatsen
  Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till hörby.se. Det kommer vi till rätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • PDF-dokument
  Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Det saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • Syntolkning av videoklipp. Att syntolka våra videoklipp är oskälig betungade för vår verksamhet. Vi har i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som syntolkning av videoklipp innebär.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Hörby.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2022
 • Webbplatsen publicerades den 12 september 2018
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 30 november 2022

Fick du hjälp av informationen på sidan?