Möten, kallelser och protokoll

Protokoll och kallelser till kommunfullmäktige samt övriga politiska nämnder finns i Medborgarportalen.

Kallelser publiceras inför mötena, och protokollen publiceras så fort de är fastställda efter mötet.

Du kan läsa agenda och protokoll för nämndernas möten i Hörby kommuns Medborgarportal.

Hörby och Höör har gemensam VA och Räddningsnämnd. Kallelser och protokoll för dem hittar du därför i Höörs kommuns sammanträdesportal.

Anslagstavla

När ett protokoll är justerat och färdigt kommer det ett meddelande på den digitala anslagstavlan. Själva protokollet hittar du i Medborgarportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?