Kommunens organisation

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos politikerna, de förtroendevalda.

För att utföra det praktiska arbetet finns en förvaltningsorganisation med omkring 1500 anställda. Förvaltningsorganisationen i Hörby kommun är indelad i sektorer, till exempel sektor Omtanke och sektor Livsmiljö. Varje sektor styrs av en eller flera politiska nämnder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.