Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00.

Alla intresserade är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor.

Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Så här fördelades mandaten vid valet 2018:

Sverigedemokraterna (SD): 14
Socialdemokraterna (S): 6
Centerpartiet (C): 5
Liberalerna (L): 4
Moderaterna (M): 5
SPI Välfärden (SPI): 3
Kristdemokraterna (KD): 2
Miljöpartiet de gröna (MP): 1
Vänsterpartiet (V): 1

Var med på kommunfullmäktiges möten

Alla är välkomna att vara med på kommunfullmäktiges sammanträden och lyssna på debatterna och besluten. Frågorna som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden äger vanligtvis rum den sista måndagen varje månad klockan 18.00 i Hörbysalen i kommunhuset på Ringsjövägen 4 i Hörby.

Det går bra att ta sig in samma väg även med barnvagn, rullstol eller rollator.

Du hittar alla protokoll och kallelser på Medborgarportalen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.