Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag".

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Var med på kommunfullmäktiges möten

Alla är välkomna att vara med på kommunfullmäktiges sammanträden och lyssna på debatterna och besluten. Frågorna som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden äger vanligtvis rum den sista måndagen varje månad klockan 18 i Hörbysalen i kommunhuset på Ringsjövägen 4 i Hörby. Det går bra att ta sig in samma väg även med barnvagn, rullstol eller rollator.

Följ kommunfullmäktige via webben

Du kan också följa kommunfullmäktige live via webben eller titta i efterhand.

Du hittar alla protokoll och kallelser på Medborgarportalen

Fick du hjälp av informationen på sidan?