Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Därför vill vi upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I Hörby kommuns visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom kommunen har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Hörby kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Funktionen är till för följande personer

  • Anställda och arbetssökande.
  • Volontärer och praktikanter.
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning.
  • Egenföretagare.

Hörby kommun har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar rapporteringssystemet för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Skriv av länken och skriv in i din webb-läsare.
  • Använd inte företagets dator eller nätverk.

Lämna din rapport digitalt på https://whistle.qnister.com/horbykommun eller tala in din rapport på +4636-330 07 40

Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd och så vidare omfattas.

Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

När ska funktionen inte användas?

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur Hörby kommun behandlar dina personuppgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?