SEFOS- Säker digital kommunikation

Från den 13 mars använder Hörby kommun tjänsten SEFOS för att kommunicera känslig information, sekretess- och personuppgifter med medborgare, myndigheter och andra intressenter.

Det gör att ni som medborgare kan få meddelande från SEFOS om ni har ärenden där personuppgifter ingår. För att säkerställa att utskicket är från kommunen finns tips nedan.

Säkra meddelanden

När du får ett säkert meddelande via SEFOS får du e-post eller sms med avsändare Hörbys kommun (noreply@horby.se). För att läsa meddelandet behöver du klicka på länken i meddelandet och identifiera dig antingen via Svensk e-legitimation (exempelvis Bank-ID) eller sms beroende på informationen i meddelandet.

Du läser och svarar på meddelanden via SEFOS webbplats (sefos.horby.se). Du behöver inte ladda ner någon programvara eller app.

Meddelanden gallras bort automatiskt efter 35 dagar.

Säkra videomöten

När du får en inbjudan till ett videomöte via SEFOS med Hörbys kommun som avsändare (@horby.se) behöver du verifiera dig antingen via Svensk e-legitimation (exempelvis Bank-ID), e-post och sms. Du kan ansluta dig tidigast 15 minuter innan mötets start.

Fick du hjälp av informationen på sidan?