Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp, som leder och samordnar kommunens verksamhet.

Om kommunfullmäktige är kommunens riksdag, så är kommunstyrelsen dess regering.

Precis som på riksnivå är det kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.

Gruppen leds av ordföranden, som också är kommunalråd. Anders Hansson (SD) är kommunstyrelsens ordförande och den enda heltidsanställda politikern i Hörby kommun.

Kommunstyrelsens ledamöter har sammanträde en gång i månaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?