Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. 

Om kommunfullmäktige är kommunens riksdag, så är kommunstyrelsen dess regering.

Precis som på riksnivå är det kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.

Gruppen leds av ordföranden, som också är kommunalråd. Cecilia Bladh in Zito (SD) är sedan valet 2018 kommunstyrelsens ordförande och den enda heltidsanställda politikern i Hörby kommun.

Kommunstyrelsens ledamöter har sammanträde en gång i månaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.