Kontakta Hörbys politiker

Här kan du se vilka som är förtroendevalda i Hörby kommun.

Du hittar Hörby kommuns nämnder och förtroendevalda i Medborgarportalen. Välj ”förtroendevalda” under fliken informationstyp.

I listan nedan hittar du övriga nämnder och förtroendevalda.

Det är endast kommunstyrelsens ordförande som har politikeruppdraget på heltid. Förtroendevalda i Hörby kommun sköter sina uppdrag vid sidan av ordinarie arbete och nås via e-post.

Fick du hjälp av informationen på sidan?