Hur går det till att fatta beslut?

Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Det kommunala självstyret ger Hörby kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Besluten tas i de politiska nämnderna och det finns vissa steg som måste följas.

Här kan du läsa om hur kommunens nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

1. Ärendet kommer in

Ärendet lämnas in. Det kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller någon annan av kommunens nämnder. Till exempel kan det vara en remiss från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan.

2. Ärendet registreras

Ärendet registreras och får ett unikt diarienummer och en stämpel med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på alla ärenden och göra det lättare att hitta dem, men också för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i kommunens diarium.

3. Ärendet bereds

Att ärendet bereds innebär det tas fram ett underlag för ett beslut. Det görs för att de som ska ta beslutet ska ha information att utgå ifrån. Tjänstemän i den egna nämnden kan också bereda och lämna yttrande, alltså säga sin mening, i ärendet. Det kallas för tjänsteyttrande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.