Valresultat, mandatfördelning

Hörby kommun fick en ny politisk ledning från 1 januari 2019.

Mandatens fördelning efter valet 2018

Sverigedemokraterna (SD): 14
Socialdemokraterna (S): 6
Centerpartiet (C): 5
Liberalerna (L): 4
Moderaterna (M): 5
SPI Välfärden (SPI): 3
Kristdemokraterna (KD): 2
Miljöpartiet de gröna (MP): 1
Vänsterpartiet (V): 1

Val vart fjärde år

Vart fjärde år väljer Hörbyborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.

Fullmäktige består av 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Hörby. Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till regeringen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?