Dialog och synpunkter

Som medborgare kan du vända dig till kommunen om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill göra en felanmälan.

Här har vi samlat de olika sätten att ta kontakt med Hörby kommun.

  • Ring vår växel på telefonnummer 0415-37 80 00 och berätta om ditt ärende, så hjälper vi dig vidare.
  • Vår besöksadress är Ringsjövägen 4 i Hörby. Här hittar du öppettiderna till vår reception och växel.
  • Du kan alltid mejla oss. Antingen kan du skriva till vår officiella mejladress kommunen@horby.se, eller till någon av våra nämnder eller förvaltningar. Enskilda medarbetare når du på förnamn.efternamn@horby.se.

Du kan också skicka ett vanligt brev.

Hörby kommun
Namn på verksamheten
242 80 Hörby

Kontakta politiker

Du kan även kontakta dina lokala politiker för att diskutera frågor eller lämna synpunkter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?