Engagera dig

Vill du engagera dig i vad som bestäms i Hörby kommun? Då kan du gå med i en lokal partiförening.

När du är medlem i ett av de lokala partierna kan du bli utsedd till att ställa upp i något av valen. Då har du möjlighet att bli invald i fullmäktige.

Du kan också bli tillfrågad av partiföreningen om att sitta med i en politisk nämnd. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka som ska sitta i de olika nämnderna. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som ska sitta i nämnderna och hur många platser de får.

I Hörby kommun finns också några organ som kommunen samarbetar med i speciella frågor. Det är bland annat näringslivsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Här kan du läsa mer om de rådgivande organen.

Alla politiker i Hörby kommun utom kommunalrådet är fritidspolitiker. Det innebär att de sköter sitt politiska uppdrag på fritiden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.