Engagera dig

Vill du engagera dig i vad som bestäms i Hörby kommun? Då kan du gå med i en lokal partiförening.

När du är medlem i ett av de lokala partierna kan du bli utsedd till att ställa upp i något av valen. Då har du möjlighet att bli invald i fullmäktige.

Du kan också bli tillfrågad av partiföreningen om att sitta med i en politisk nämnd. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka som ska sitta i de olika nämnderna. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som ska sitta i nämnderna och hur många platser de får.

I Hörby kommun finns också några organ som kommunen samarbetar med i speciella frågor. Det är bland annat näringslivsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Här kan du läsa mer om de rådgivande organen.

Alla politiker i Hörby kommun utom kommunalrådet är fritidspolitiker. Det innebär att de sköter sitt politiska uppdrag på fritiden

Fick du hjälp av informationen på sidan?