Anslagstavla, officiell

På Hörby kommuns officiella anslagstavla hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på den digitala anslagstavlan. Själva protokollet hittar du i vår medborgarportal.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten inom den tid som anslaget sitter uppe.

På den här sidan kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från länsstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.