Överklaga beslut som rör dig själv

Om du vill överklaga beslut som rör dig själv, gör du det genom ett så kallat förvaltningsbesvär.

Det är bara du som själv berörs av ett beslut som kan göra den här sortens överklagan.

När du har fått beslutet har du tre veckor på dig att göra din överklagan. Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du går till väga för att överklaga.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva frågan det gäller. Ett exempel på ärenden som kan tas upp är ansökan om bygglov och socialt bistånd.

Reglerna om förvaltningsbesvär står i förvaltningslagen och i speciallagstiftning som plan- och bygglagen. Oftast överklagas förvaltningsärenden till förvaltningsrätten eller mark- och miljödomstolen. Beslutet kan både upphävas och ändras. Det innebär att förvaltningsrätten eller mark- och miljödomstolen kan fatta ett nytt beslut.

Här kan du läsas om att överklaga beslut som berör flera, till exempel området du bor i.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.