Offentlig handling

De flesta handlingar som kommer in till, eller skapas på, en kommunal myndighet är offentliga. Det innebär att vem som helst får läsa dem.

Men det finns uppgifter som är belagda med sekretess. Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningens andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen.

Om delar av handlingen är sekretessbelagd kommer kommunen att göra en sekretess- och menprövning. Då tar vi reda på om just du har rätt att läsa handlingen, eller om någon annan kan lida skada av att du läser den.

Det finns också handlingar som omfattas av absolut sekretess. Då görs ingen sekretess- eller menprövning, och det är enbart den tjänsteman som har hand om ärendet som får ta del av uppgifterna. Det här kan till exempel gälla vid ett pågående upphandlingsärende.

Diarium och registreringsskyldighet

Myndigheternas registreringsskyldighet regleras i offentlighets- och sekretesslagens femte kapitel. Det innebär att alla allmänna handlingar ska registreras förutom de som tas upp i kapitlets 2-4 §§. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras, så länge de hålls ordnade så att myndigheten kan fastställa att de upprättats eller kommit in.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.