Revisorer

Den kommunala revisionen består av en grupp revisorer, som granskar kommunens ekonomi.

Revisorerna har ett viktigt demokratiskt ansvar att granska de ekonomiska verksamheterna som bedrivs i kommunen.

Gruppen är oberoende och gör sin granskning på uppdrag av kommunfullmäktige. Därför kan man säga att den gör sin granskning på uppdrag av medborgarna.

Nedan hittar du revisionens rapporter från de senaste åren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?