Revisorer

Den kommunala revisionen består av en grupp revisorer, som granskar kommunens ekonomi.

Revisorerna har ett viktigt demokratiskt ansvar att granska de ekonomiska verksamheterna som bedrivs i kommunen.

Gruppen är oberoende och gör sin granskning på uppdrag av kommunfullmäktige. Därför kan man säga att den gör sin granskning på uppdrag av medborgarna.

Nedan hittar du revisionens rapporter från de senaste åren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.