Kommunala bolag

Hörby kommun är ägare eller delägare i flera allmännyttiga bolag.

Hörbybostäder

Hörbybostäder är det kommunala bostadsbolaget i Hörby. Bolaget ägs helt av Hörby kommun. För mer information om lediga bostäder och hur du ställer dig i kö finns på Hörbybostäders webbplats.

Hörby Kommuns Industrifastighets AB (Hifab)

Hifab är vårt bolag för affärs- och industrilokaler. Hörby kommun äger 100% av Hörby kommuns Industrifastighets AB.

Mer information på Hifabs webbplats

Mellanskånes Renhållnings AB (Merab)

Merab har hand om avfallshanteringen i Hörby. Bolaget ägs gemensamt av Hörby, Höör och Eslövs kommuner. Hörby äger 25 procent. Mer information på Merabs webbplats

Kraftringen

Kraftringen har hand om den största delen av elnätet i Hörby kommun. Hörby äger 3 procent av bolaget. Mer information på Kraftringens webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?