Kommunen tecknar kontrakt för LSS-boende

Hörby kommun har beslutat att teckna kontrakt med Nytida Solängen AB för LSS-boende. Upphandlingen har genomfört med öppet förfarande enligt 6 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling.