Så arbetar Hörby kommun med trygghet

Hörby centrum med siluetter av personer

Under torsdagskvällen, 17 februari, skedde en skottlossning i centrala Hörby där en man avled. Händelsen hanteras av polisen, och kommunen ökar närvaron i Hörby tätort de kommande dagarna för att möta eventuell oro och motverka otrygghet.

Det här gör vi:

  • Utökad bemanning på plats vid Aktivitetshuset och i centrum för att öka vuxen närvaro under sportlovet.
  • Nära dialog med frivilligorganisationer som Länkarna och Nattvandrarna för att öka civilsamhällets närvaro under kvällstid och helger.
  • Extra fältarbetare kommer att finnas tillgängliga för ungdomar och vuxna i miljöer där socialtjänsten i samråd med sektorschefer bedömer lämpligt.
  • Kommunservice kommer att granska området där händelsen inträffade för att se om det finns direkta trygghetsskapande åtgärder som bör genomföras, exempelvis belysning.

Den som är orolig och vill prata med någon kan kontakta kommunens individ- och familjeomsorg på telefon 0415- 37 81 60.

Kommunens brottsförebyggande arbete

Hörby kommun arbetar kontinuerligt med trygghetsskapande åtgärder och har ett nära samarbete med polis, räddningstjänst och frivilligorganisationer. Trygghetsrådet träffas med jämna mellanrum under året för att gå igenom aktuell lägesbild i Hörby och utveckla det löpande trygghetsarbetet.

Kommunen har en särskild kris- och säkerhetssamordnare med uppgift att samordna såväl brottsförebyggande arbete som kommunens civila beredskap vid händelse av kris.

Alla verksamheter arbetar dessutom löpande i sina verksamheter med trygghet och förebyggande åtgärder, exempelvis inom skola, socialtjänst och kultur- och fritid.

Efter den tragiska händelsen i torsdagskväll finns vi skolkuratorer tillgängliga för eleverna.

Under sportlovet finns skolkuratorer tillgängliga för elever som har behov av att prata:

Måndag, tisdag och torsdag, Malin Frank  0733-318494
Måndag – onsdag, Sara Jönsjö, 073-6632292
Torsdag – fredag, Andreas Lindoff, 0415-378570