Sophämtningen försvårad på grund av vädret

Soptunna framför grind på snötäckt mark.

Soptömningen på flera områden i kommunen är fortfarande påverkad efter snöovädret i början av januari.

I synnerhet hushåll på landsbygden har drabbats när dålig framkomlighet gör att kärlen inte kunnat tömmas. För att underlätta för hushåll som fortfarande inte fått tömt, erbjuds de under en begränsad tid att lämna sorterat mat- respektive restavfall på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör, Hörby samt på avfallsanläggningen/ÅVC i Rönneholm. Där kan man som vanligt även lämna förpackningar såsom papper, plast, glas, metall osv.

MERAB, som sköter sophanteringen i kommunen, uppmanar hushåll att låta sina kärl stå framme tills de är tömda. Kärlen ska vara framskottade och gångvägen sandad. Det är även viktigt att ta bort snö som ligger på locken.

Läs mer på MERABs hemsida.