Nämndsklubba

Referat Miljönämnden 12/12

På miljönämndens sammanträde den 12 december 2018 behandlades bland annat Behovsutredning & Tillsynsplan 2019-2021.

Behovsutredning & Tillsynsplan 2019-2021

Miljönämnden har genomfört en behovsutredning. Den beskriver nämndens resursbehov för att kunna utföra sitt myndighetsarbete och omfattar även en tillsynsplan, där nämndens planerade tillsyn under 2019 beskrivs.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Kallelser och protokoll

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.