48 platser upp – Hörby kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

När Svenskt näringsliv presenterar sin årliga ranking av Sveriges kommuner placerar sig Hörby kommun på plats 126 av 290. Därmed förbättrar Hörby kommun sin placering i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet med inte mindre än 48 platser. Dessutom är Hörby kommun en av topp-tio kommunerna i Skåne som klättrar mest.

– Jag känner mig glad och stolt över det resultat kommunen och företagen har åstadkommit tillsammans. Vi kommer såklart att fortsätta arbeta för ett gott företagsklimat, säger Annika Nilsson, tf näringslivschef. Vi är stolta över våra företagare och vårt näringsliv. Näringslivet är viktigt för Hörbys tillväxt och välfärd. De senaste åren har vi jobbat aktivt med att förbättra hur vi som kommun kan ge ännu bättre förutsättningar för våra företag, och vi ser att det ger resultat.

Hörby kommun och har under årens lopp arbetat med att förenkla för företagarna på flera olika vis:

– Vi har genomfört SKL:s Förenkla Helt-utbildning för några år sedan, vi har ett väl inarbetat näringslivsråd och en näringslivsstrategi framtagen gemensamt med näringslivet. Vi har arbetat med företagslots sen 2016 där samlar vi kompetens från alla förvaltningar i kommunen samtidigt tillsammans med företagaren, vi har kortat ner tiden för bygglovsansökningar, vi har efterhandsdebitering i nästan allt och vi har ökat vår dialog och kommunikation med våra företagare.

De områden som rankingen visar störst förbättring i relation till 2018 är:

  • Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen,
  • kommunala tjänstemäns attityder till företagande,
  • kommunpolitikers attityder till företagande,
  • tillämpning av lagar och regler och service till företag.

De områden som företagen betygsätter lägst enligt mätningen är tillgång på arbetskraft med relevant kompetens och medias attityder båda har ökat rejält sen 2018.

– Att lyfta Hörby som attraktiv boendeort är viktigt för företagens möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Hörby har ett strategiskt läge Mitt i Skåne med nära till allt och vi kommer fortsätta jobba målmedvetet i nära samarbete med näringslivet, säger Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 627 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.
På  hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.
För tolfte året i rad är det Solna som tar hem topplaceringen. På pallplats är Höganäs och Staffanstorp.