Barn leker med tyger

Hållbar utveckling på landsbygdens förskolor

Barnen och personalen på landsbygdens förskolor i Östraby, Västerstad och Killhult arbetar aktivt med hållbarhet och miljö i sin pedagogik.

Varje år väljer barnen på förskolorna tillsammans med personalen ett nytt tema att samlas kring och utforska. En viktig tanke är att temat ska hjälpa barnen att bli miljömedvetna individer för en hållbar framtid.

Jessica Svensson är rektor på Hörby kommuns tre landsbygdsförskolor. För henne är hållbarhetsarbetet en viktig del av verksamheten.

– Jag är glad över att alla våra landsbygdsförskolor arbetar med hållbar utveckling genom Grön Flagg-projektet. Pedagogernas engagemang, kompetens och intresse avspeglar sig tydligt i undervisningen i barngruppen, säger Jessica.

– Det ger våra barn goda möjligheter att växa upp till miljömedvetna individer. Det anser jag är en förutsättning för en hållbar framtid.

Självkännedom i Östraby

Östanvinden har valt att arbeta med området livsstil och hälsa. Barnen har på olika sätt samlats kring aktiviteter som ska få dem att lära känna sig själva, sina behov och stimulera deras empatiska förmåga. Förskolan har valt att involvera vårdnadshavarna i temat, så att barnens personliga utveckling kan ge ringar på vattnet till fler människor i deras närhet.

Rörelse i Västerstad

Västanvinden har också valt livsstil och hälsa som tema, men här är fokus på den hälsosamma livsstilen. Det skapas spännande och roliga aktiviteter där barnen får uppleva både rörelse och hälsosam kost. Tänk vad balansen mellan rörelse och avslappning är viktig för att må riktigt bra! Barnen får också lära sig om hur kroppen fungerar. Kunskaper som är användbara för alla, såväl vuxen som barn.

Barn i naturen

Björnligans förskola arbetar med temat vatten och hav.

Vatten och hav i Killhult

Björnligans tema handlar om hav och vatten. Barnen har utforskat vatten på många annorlunda sätt. Var finns vatten egentligen? Varför är vatten viktigt? Varför kan människor och djur inte leva utan vatten? Det är spännande att se hur vatten kan anta olika former och få olika egenskaper. Det blir snabbt tydligt för barnen varför människan behöver hantera vatten varsamt.

Fakta / Grön Flagg och Håll Sverige Rent

Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätts kunskap till direkt handling. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

I Grön Flagg finns nio olika teman, som är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling utvecklas och fördjupas.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Den har som uppdrag att påverka attityder och beteende som kan ge en minskad nedskräpning som följd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.