Allmänna råd på serveringsställen

På grund av ökad smittspridning av covid-19 påminner gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet. Du kan till exempel:

  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra.
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av covid-19.

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i serveringsverksamheter. Vänd dig till kommunen om du har frågor.

Länk till vägledning på Folkhälsomyndighetens hemsida: Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.