Älvdalsskolan får åtta nya klassrum

Illustration av kommande tillbyggnad på Älvdalsskolan.

Älvdalsskolan behöver byggas ut och kommer att få ytterligare åtta klassrum.

Ett stort elevantal, kombinerat med att det byggs i flera delar av Hörby, har lett till att Älvdalsskolan är i behov av fler klassrum. Man ser ett ökat behov av skollokaler i området för Älvdalsskolans upptagningsområde.

– Detta är en skola som brinner av engagemang och utvecklingsdriv. Tyvärr har lokalutrymmet satt käppar i hjulen och skapat begränsningar som vi inte kunnat arbeta bort fullt ut – med denna satsning kan vi äntligen det. Glädjen är stor på alla håll i sektor Bildning – från rektor till personal, elever och vårdnadshavare, säger Caroline Åkesson Larsson, skolchef i Hörby kommun.

Investering på 40 miljoner kronor

Kommunfullmäktige har beviljat en investeringsbudget om 40 miljoner kronor fördelade under 2022 och 2023.

– Som barn gick jag själv på skolan och det är en ära att få vara med och ta beslut om satsningen på Älvdalsskolan och genomförandet av en välbehövlig utbyggnad. En god arbetsmiljö ger en bra grund till ett gott lärande. Jag hoppas att elever och lärare får många fina minnen från Älvdalsskolans nya värld, säger Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande.