Ändrade riktlinjer gällande visir i vården

Smittskydd Skåne har uppdaterat sina riktlinjer när det gäller omvårdnadspersonalens användning av visir.

Det innebär att kommunens personal enbart använder visir i de fall det finns misstanke om eller konstaterat fall av Covid-19.

Munskydd kommer att användas ytterligare ett tag.

När smittspridningen i det skånska samhället anses vara begränsad kommer rekommendationen om generell användning av munskydd också att tas bort.

För er som besöker en närstående på något av kommunens vårdboenden rekommenderar Hörby kommun fortsatt att ni använder munskydd vid besöket.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.