Anhörigcirkel

För dig som stöttar eller hjälper närstående

Stöttar eller hjälper du någon anhörig som inte klarar sig på egen hand? Genom anhörigcirkeln får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation.

Cirkeln leds av kommunens anhörigkonsulent Lena Persson.

Cirkeln är till för dig som bor i Hörby kommun eller har din närstående boende i Hörby kommun. Vi träffas fem tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på en lättare förtäring. Antalet platser är begränsat.

Datum: Torsdagar 7/2, 21/2, 7/3, 21/3 och fredag den 12/4
Tid: 16:30 – 19.30
Ämnen som kommer att beröras är bland annat:

  • rätten till vård och omsorg
  • bemötande och råd & stöd till anhöriga
  • hur orkar jag

Plats: Byggmästargatan 2 i Hörby (IK Lågans klubbstuga)

Anmälan och frågor:
Anhörigkonsulent Lena Persson
Telefon: 0415- 37 81 04 eller
E-post: lena.p@horby.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.